Chốt Nhựa Liên Kết 8Hx16Wx36L

2,000 

Chốt Nhựa Liên Kết 8Hx16Wx36L
Chốt Nhựa Liên Kết 8Hx16Wx36L

2,000 

Mô tả

Chốt nhựa liên kết 8Hx16Wx36L dành riêng cho dòng sản phẩm sàn gỗ nhựa HD140x25