Chốt Nhựa Liên Kết 6Hx18Wx38L

2,000 

Chốt Nhựa Liên Kết 6Hx18Wx38L
Chốt Nhựa Liên Kết 6Hx18Wx38L

2,000 

Mô tả

Dùng cho loại sàn gỗ nhựa SD120x20