Sàn Tre VDA-18D Ngoài Trời Màu Đen | Siêu Chống Nước | Rẻ Bất Ngờ