Sàn Tre VDA-18C Ngoài Trời Cafe | Siêu Chống Nước | Rẻ Bất Ngờ