Robina

  • All
  • Favorite
  • Popular
  • Most rated
  • Expired
Sàn Gỗ Robina T22
Sale
3 năm ago

Sàn Gỗ Robina T22

450,000  439,000  -2%
Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Malaysia Kích thước (Dài x rộng) : 1283 x 193 mm Độ dày : 12 mm Hộp : 5 miếng = 1.2381 m2/ Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Robina O131
Deal
3 năm ago

Sàn Gỗ Robina O131

320,000 
Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Malaysia Kích thước (Dài x rộng) : 1283 x 193 mm Độ dày : 8 mm Hộp : 8 miếng = 1.981 m2/ Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Robina O125
Deal
3 năm ago

Sàn Gỗ Robina O125

320,000 
Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Malaysia Kích thước (Dài x rộng) : 1283 x 193 mm Độ dày : 8 mm Hộp : 8 miếng = 1.981 m2/ Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Robina O120
Deal
3 năm ago

Sàn Gỗ Robina O120

320,000 
Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Malaysia Kích thước (Dài x rộng) : 1283 x 193 mm Độ dày : 8 mm Hộp : 8 miếng = 1.981 m2/ Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Robina O117
Deal
3 năm ago

Sàn Gỗ Robina O117

320,000 
Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Malaysia Kích thước (Dài x rộng) : 1283 x 193 mm Độ dày : 8 mm Hộp : 8 miếng = 1.981 m2/ Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Robina O111
Deal
3 năm ago

Sàn Gỗ Robina O111

320,000 
Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Malaysia Kích thước (Dài x rộng) : 1283 x 193 mm Độ dày : 8 mm Hộp : 8 miếng = 1.981 m2/ Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
0919988792
Register New Account
Reset Password