Nhựa VDL

  • All
  • Favorite
  • Popular
  • Most rated
  • Expired
Sàn Nhựa VDL 616
Deal
3 năm ago

Sàn Nhựa VDL 616

450,000 
Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Malaysia Kích thước (Dài x rộng) : 1220 x 180 mm Độ dày : 4.5 mm Hộp : 10 miếng = 2.2 m2/ Hộp Bảo hành : 3 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Nhựa VDL 615
Deal
3 năm ago

Sàn Nhựa VDL 615

450,000 
Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Malaysia Kích thước (Dài x rộng) : 1220 x 180 mm Độ dày : 4.5 mm Hộp : 10 miếng = 2.2 m2/ Hộp Bảo hành : 3 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Nhựa VDL 613
Deal
3 năm ago

Sàn Nhựa VDL 613

450,000 
Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Malaysia Kích thước (Dài x rộng) : 1220 x 180 mm Độ dày : 4.5 mm Hộp : 10 miếng = 2.2 m2/ Hộp Bảo hành : 3 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Nhựa VDL 612
Deal
3 năm ago

Sàn Nhựa VDL 612

450,000 
Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Malaysia Kích thước (Dài x rộng) : 1220 x 180 mm Độ dày : 4.5 mm Hộp : 10 miếng = 2.2 m2/ Hộp Bảo hành : 3 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Nhựa VDL 611
Deal
3 năm ago

Sàn Nhựa VDL 611

450,000 
Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Malaysia Kích thước (Dài x rộng) : 1220 x 180 mm Độ dày : 4.5 mm Hộp : 10 miếng = 2.2 m2/ Hộp Bảo hành : 3 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Nhựa VDL 610
Deal
3 năm ago

Sàn Nhựa VDL 610

450,000 
Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Malaysia Kích thước (Dài x rộng) : 1220 x 180 mm Độ dày : 4.5 mm Hộp : 10 miếng = 2.2 m2/ Hộp Bảo hành : 3 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
0919988792
Register New Account
Reset Password