Kosmos

  • All
  • Favorite
  • Popular
  • Most rated
  • Expired
Sàn Gỗ Kosmos TS7539
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Kosmos TS7539

170,000 
Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Trung Quốc Kích thước (Dài x rộng) : 1216 x 196 mm Độ dày : 8.3 mm Hộp : 10 miếng = 2.3833 m2/Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Kosmos TS7538
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Kosmos TS7538

170,000 
Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Trung Quốc Kích thước (Dài x rộng) : 1216 x 196 mm Độ dày : 8.3 mm Hộp : 10 miếng = 2.3833 m2/Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Kosmos TS7506
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Kosmos TS7506

170,000 
Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Trung Quốc Kích thước (Dài x rộng) : 1216 x 196 mm Độ dày : 8.3 mm Hộp : 10 miếng = 2.3833 m2/Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Kosmos TS2299
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Kosmos TS2299

170,000 
Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Trung Quốc Kích thước (Dài x rộng) : 1216 x 196 mm Độ dày : 8.3 mm Hộp : 10 miếng = 2.3833 m2/Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Kosmos TS2288
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Kosmos TS2288

170,000 
Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Trung Quốc Kích thước (Dài x rộng) : 1216 x 196 mm Độ dày : 8.3 mm Hộp : 10 miếng = 2.3833 m2/Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Kosmos TS2266
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Kosmos TS2266

170,000 
Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Trung Quốc Kích thước (Dài x rộng) : 1216 x 196 mm Độ dày : 8.3 mm Hộp : 10 miếng = 2.3833 m2/Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Kosmos TS2244
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Kosmos TS2244

170,000 
Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Trung Quốc Kích thước (Dài x rộng) : 1216 x 196 mm Độ dày : 8.3 mm Hộp : 10 miếng = 2.3833 m2/Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Kosmos TB906
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Kosmos TB906

180,000 
Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Trung Quốc Kích thước (Dài x rộng) : 808 x 130 mm Độ dày : 8.3 mm Hộp : 30 miếng = 3.1512 m2/Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Kosmos TB905
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Kosmos TB905

180,000 
Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Trung Quốc Kích thước (Dài x rộng) : 808 x 130 mm Độ dày : 8.3 mm Hộp : 30 miếng = 3.1512 m2/Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Kosmos TB904
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Kosmos TB904

180,000 
Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Trung Quốc Kích thước (Dài x rộng) : 808 x 130 mm Độ dày : 8.3 mm Hộp : 30 miếng = 3.1512 m2/Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Kosmos TB903
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Kosmos TB903

180,000 
Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Trung Quốc Kích thước (Dài x rộng) : 808 x 130 mm Độ dày : 8.3 mm Hộp : 30 miếng = 3.1512 m2/Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Kosmos TB902
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Kosmos TB902

180,000 
Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Trung Quốc Kích thước (Dài x rộng) : 808 x 130 mm Độ dày : 8.3 mm Hộp : 30 miếng = 3.1512 m2/Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Kosmos TB901
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Kosmos TB901

180,000 
Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Trung Quốc Kích thước (Dài x rộng) : 808 x 130 mm Độ dày : 8.3 mm Hộp : 30 miếng = 3.1512 m2/Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Kosmos MS6049
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Kosmos MS6049

250,000 
Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Trung Quốc Kích thước (Dài x rộng) : 810 x 107 mm Độ dày : 12.3 mm Hộp :20 miếng = 1.733 m2/Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Kosmos MS6048
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Kosmos MS6048

250,000 
Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Trung Quốc Kích thước (Dài x rộng) : 810 x 107 mm Độ dày : 12.3 mm Hộp :20 miếng = 1.733 m2/Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Kosmos MS4646
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Kosmos MS4646

250,000 
Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Trung Quốc Kích thước (Dài x rộng) : 810 x 107 mm Độ dày : 12.3 mm Hộp :20 miếng = 1.733 m2/Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Kosmos MS3856
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Kosmos MS3856

250,000 
2 Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Trung Quốc Kích thước (Dài x rộng) : 810 x 107 mm Độ dày : 12.3 mm Hộp :20 miếng = 1.733 m2/Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Kosmos MS2725
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Kosmos MS2725

250,000 
Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Trung Quốc Kích thước (Dài x rộng) : 810 x 107 mm Độ dày : 12.3 mm Hộp :20 miếng = 1.733 m2/Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Kosmos MB864
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Kosmos MB864

240,000 
Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Trung Quốc Kích thước (Dài x rộng) : 810 x 133 mm Độ dày : 12.3 mm Hộp :20 miếng = 2.154 m2/Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Kosmos KM8686
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Kosmos KM8686

240,000 
Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Trung Quốc Kích thước (Dài x rộng) : 810 x 133 mm Độ dày : 12.3 mm Hộp :20 miếng = 2.154 m2/Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Kosmos KM4105
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Kosmos KM4105

240,000 
Giá bán các loại + Loại 8 mm bản nhỏ: 180.000d/m2 + Loại 8 mm bản lớn: 170.000d/m2 + Loại 12 mm bản nhỏ MS: 250.000d/m2 + Loại 12 mm bản nhỏ mặt lụa: 250.000d/m2 + Loại 12 mm bản lớn : 240.000d/m2 + Loại 12 mm bản lớn mặt lụa : 250.000d/m2 Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Trung Quốc Kích thước (Dài x rộng) : 810 x 133 mm Độ dày : 12.3 mm Hộp :20 miếng = 2.154 m2/Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Kosmos KM3975
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Kosmos KM3975

240,000 
Giá bán các loại + Loại 8 mm bản nhỏ: 180.000d/m2 + Loại 8 mm bản lớn: 170.000d/m2 + Loại 12 mm bản nhỏ MS: 250.000d/m2 + Loại 12 mm bản nhỏ mặt lụa: 250.000d/m2 + Loại 12 mm bản lớn : 240.000d/m2 + Loại 12 mm bản lớn mặt lụa : 250.000d/m2 Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Trung Quốc Kích thước (Dài x rộng) : 810 x 133 mm Độ dày : 12.3 mm Hộp :20 miếng = 2.154 m2/Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Kosmos KM3259
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Kosmos KM3259

240,000 
Giá bán các loại + Loại 8 mm bản nhỏ: 180.000d/m2 + Loại 8 mm bản lớn: 170.000d/m2 + Loại 12 mm bản nhỏ MS: 250.000d/m2 + Loại 12 mm bản nhỏ mặt lụa: 250.000d/m2 + Loại 12 mm bản lớn : 240.000d/m2 + Loại 12 mm bản lớn mặt lụa : 250.000d/m2 Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Trung Quốc Kích thước (Dài x rộng) : 810 x 133 mm Độ dày : 12.3 mm Hộp :20 miếng = 2.154 m2/Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Kosmos KM0703
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Kosmos KM0703

240,000 
Giá bán các loại + Loại 8 mm bản nhỏ: 180.000d/m2 + Loại 8 mm bản lớn: 170.000d/m2 + Loại 12 mm bản nhỏ MS: 250.000d/m2 + Loại 12 mm bản nhỏ mặt lụa: 250.000d/m2 + Loại 12 mm bản lớn : 240.000d/m2 + Loại 12 mm bản lớn mặt lụa : 250.000d/m2 Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Trung Quốc Kích thước (Dài x rộng) : 810 x 133 mm Độ dày : 12.3 mm Hộp :20 miếng = 2.154 m2/Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Kosmos B883
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Kosmos B883

250,000 
Giá bán các loại + Loại 8 mm bản nhỏ: 180.000d/m2 + Loại 8 mm bản lớn: 170.000d/m2 + Loại 12 mm bản nhỏ MS: 250.000d/m2 + Loại 12 mm bản nhỏ mặt lụa: 250.000d/m2 + Loại 12 mm bản lớn : 240.000d/m2 + Loại 12 mm bản lớn mặt lụa : 250.000d/m2 Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Trung Quốc Kích thước (Dài x rộng) : 810 x 132 mm Độ dày : 12.3 mm Hộp :20 miếng = 2.138 m2/Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Kosmos B882
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Kosmos B882

250,000 
Giá bán các loại + Loại 8 mm bản nhỏ: 180.000d/m2 + Loại 8 mm bản lớn: 170.000d/m2 + Loại 12 mm bản nhỏ MS: 250.000d/m2 + Loại 12 mm bản nhỏ mặt lụa: 250.000d/m2 + Loại 12 mm bản lớn : 240.000d/m2 + Loại 12 mm bản lớn mặt lụa : 250.000d/m2 Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Trung Quốc Kích thước (Dài x rộng) : 810 x 132 mm Độ dày : 12.3 mm Hộp :20 miếng = 2.138 m2/Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Kosmos B881
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Kosmos B881

250,000 
Giá bán các loại + Loại 8 mm bản nhỏ: 180.000d/m2 + Loại 8 mm bản lớn: 170.000d/m2 + Loại 12 mm bản nhỏ MS: 250.000d/m2 + Loại 12 mm bản nhỏ mặt lụa: 250.000d/m2 + Loại 12 mm bản lớn : 240.000d/m2 + Loại 12 mm bản lớn mặt lụa : 250.000d/m2 Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Trung Quốc Kích thước (Dài x rộng) : 810 x 132 mm Độ dày : 12.3 mm Hộp :20 miếng = 2.138 m2/Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Kosmos A884
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Kosmos A884

250,000 
Giá bán các loại + Loại 8 mm bản nhỏ: 180.000d/m2 + Loại 8 mm bản lớn: 170.000d/m2 + Loại 12 mm bản nhỏ MS: 250.000d/m2 + Loại 12 mm bản nhỏ mặt lụa: 250.000d/m2 + Loại 12 mm bản lớn : 240.000d/m2 + Loại 12 mm bản lớn mặt lụa : 250.000d/m2 Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Trung Quốc Kích thước (Dài x rộng) : 810 x 107 mm Độ dày : 12.3 mm Hộp :20 miếng = 1.733 m2/Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Kosmos A885
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Kosmos A885

250,000 
Giá bán các loại + Loại 8 mm bản nhỏ: 180.000d/m2 + Loại 8 mm bản lớn: 170.000d/m2 + Loại 12 mm bản nhỏ MS: 250.000d/m2 + Loại 12 mm bản nhỏ mặt lụa: 250.000d/m2 + Loại 12 mm bản lớn : 240.000d/m2 + Loại 12 mm bản lớn mặt lụa : 250.000d/m2 Giá thi công : 30.000d/m2 Xuất xứ : Trung Quốc Kích thước (Dài x rộng) : 810 x 107 mm Độ dày : 12.3 mm Hộp :20 miếng = 1.733 m2/Hộp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
0919988792
Register New Account
Reset Password