Galamax

  • All
  • Favorite
  • Popular
  • Most rated
  • Expired
Sàn Gỗ Galamax GB221
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Galamax GB221

180,000 

Galamax BG221 flooring – Super Water Resistant AC4 – 15 year of warranty (Sàn gỗ Galamax GB221 – Siêu chống nước cấp độ AC4, Bảo hành 15 năm)

Kích thước (Dài x rộng) : 810 x 132 mm

Độ dày : 12.3mm

Hộp : 20 miếng = 2.13m2/Họp

Bảo hành : 15 năm

Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Galamax LX704
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Galamax LX704

180,000 

Galamax LX704 flooring – Super Water Resistant AC4 – 15 year of warranty (Sàn gỗ Galamax LX704 – Siêu chống nước cấp độ AC4, Bảo hành 15 năm)

Kích thước (Dài x rộng) : 810 x 132 mm

Độ dày : 12.3mm

Hộp : 20 miếng = 2.13m2/Họp

Bảo hành : 15 năm

Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Galamax LX703
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Galamax LX703

180,000 

Galamax LX703 flooring – Super Water Resistant AC4 – 15 year of warranty (Sàn gỗ Galamax LX703 – Siêu chống nước cấp độ AC4, Bảo hành 15 năm)

Kích thước (Dài x rộng) : 810 x 132 mm

Độ dày : 12.3mm

Hộp : 20 miếng = 2.13m2/Họp

Bảo hành : 15 năm

Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Galamax LX702
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Galamax LX702

180,000 

Galamax LX702 flooring – Super Water Resistant AC4 – 15 year of warranty (Sàn gỗ Galamax LX702 – Siêu chống nước cấp độ AC4, Bảo hành 15 năm)

Kích thước (Dài x rộng) : 810 x 132 mm

Độ dày : 12.3mm

Hộp : 20 miếng = 2.13m2/Họp

Bảo hành : 15 năm

Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Galamax LX701
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Galamax LX701

180,000 

Galamax LX701 flooring – Super Water Resistant AC4 – 15 year of warranty (Sàn gỗ Galamax LX701 – Siêu chống nước cấp độ AC4, Bảo hành 15 năm)

Kích thước (Dài x rộng) : 810 x 132 mm

Độ dày : 12.3mm

Hộp : 20 miếng = 2.13m2/Họp

Bảo hành : 15 năm

Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Galamax SH993
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Galamax SH993

180,000 

Galamax flooring – Super Water Resistant AC4 – 15 year of warranty (Sàn gỗ Galamax SH993 – Siêu chống nước cấp độ AC4, Bảo hành 15 năm)

Kích thước (Dài x rộng) : 810 x 132 mm

Độ dày : 12.3mm

Hộp : 20 miếng = 2.13m2/Họp

Bảo hành : 15 năm

Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Galamax SH992
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Galamax SH992

180,000 

Galamax flooring – Super Water Resistant AC4 – 15 year of warranty (Sàn gỗ Galamax SH992 – Siêu chống nước cấp độ AC4, Bảo hành 15 năm)

Kích thước (Dài x rộng) : 810 x 132 mm

Độ dày : 12.3mm

Hộp : 20 miếng = 2.13m2/Họp

Bảo hành : 15 năm

Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Galamax SH991
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Galamax SH991

180,000 

Galamax flooring – Super Water Resistant AC4 – 15 year of warranty (Sàn gỗ Galamax SH991 – Siêu chống nước cấp độ AC4, Bảo hành 15 năm)

Kích thước (Dài x rộng) : 1216 x 129 mm

Độ dày : 12.3mm

Hộp : 12 miếng = 1.88m2/Họp

Bảo hành : 15 năm

Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Galamax SH990
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Galamax SH990

180,000 

Galamax flooring – Super Water Resistant AC4 – 15 year of warranty (Sàn gỗ Galamax SH990 – Siêu chống nước cấp độ AC4, Bảo hành 15 năm)

Kích thước (Dài x rộng) : 1216 x 129 mm

Độ dày : 12.3mm

Hộp : 12 miếng = 1.88m2/Họp

Bảo hành : 15 năm

Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Galamax SH997
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Galamax SH997

180,000 

Galamax flooring – Super Water Resistant AC3 – 15 year of warranty (Sàn gỗ Galamax SH997 – Siêu chống nước cấp độ AC3, Bảo hành 15 năm)

Kích thước (Dài x rộng) : 1216 x 196 mm

Độ dày : 8.3mm

Hộp : 10 miếng = 2.38m2/Họp

Bảo hành : 15 năm

Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Galamax SH996
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Galamax SH996

180,000 

Galamax flooring – Super Water Resistant AC3 – 15 year of warranty (Sàn gỗ Galamax SH996 – Siêu chống nước cấp độ AC3, Bảo hành 15 năm)

Kích thước (Dài x rộng) : 1216 x 196 mm

Độ dày : 8.3mm

Hộp : 10 miếng = 2.38m2/Hop

Bảo hành : 15 năm

Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Galamax SH995
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Galamax SH995

180,000 

Galamax flooring – Super Water Resistant AC3 – 15 year of warranty (Sàn gỗ Galamax SH995 – Siêu chống nước cấp độ AC4, Bảo hành 15 năm)

Kích thước (Dài x rộng) : 1216 x 196 mm

Độ dày : 8.3mm

Hộp : 10 miếng = 2.38m2/Họp

Bảo hành : 15 năm

Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Galamax SH994
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Galamax SH994

180,000 

Galamax flooring – Super Water Resistant AC3 – 15 year of warranty (Sàn gỗ Galamax SH994 – Siêu chống nước cấp độ AC3, Bảo hành 15 năm)

Kích thước (Dài x rộng) : 1216 x 196 mm

Độ dày : 8.3mm

Hộp : 10 miếng = 2.38m2/Hop

Bảo hành : 15 năm

Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Galamax B504
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Galamax B504

180,000 

Galamax flooring – Super Water Resistant AC4 – 15 year of warranty (Sàn gỗ Galamax B504 – Siêu chống nước cấp độ AC4, Bảo hành 15 năm)

Kích thước (Dài x rộng) : 810 x 132 mm

Độ dày : 12.3mm

Hộp : 20 miếng = 2.13m2/Họp

Bảo hành : 15 năm

Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Galamax B503
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Galamax B503

180,000 
Galamax flooring – Super Water Resistant AC4 – 15 year of warranty (Sàn gỗ Galamax B503 – Siêu chống nước cấp độ AC4, Bảo hành 15 năm) Kích thước (Dài x rộng) : 810 x 132 mm Độ dày : 12.3mm Hộp : 20 miếng = 2.13m2/Họp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng để tính tổng giá
Sàn Gỗ Galamax B502
Deal
4 năm ago

Sàn Gỗ Galamax B502

180,000 
Galamax flooring – Super Water Resistant AC4 – 15 year of warranty (Sàn gỗ Galamax – Siêu chống nước cấp độ AC4, Bảo hành 15 năm) Kích thước (Dài x rộng) : 810 x 132 mm Độ dày : 12.3mm Hộp : 20 miếng = 2.13m2/Họp Bảo hành : 15 năm
Chọn số lượng đẻ tính tổng giá
0919988792
Register New Account
Reset Password