Charm Wood

  • All
  • Favorite
  • Popular
  • Most rated
  • Expired
Sàn gỗ CharmWood xương cá C04
Deal
2 năm ago

Sàn gỗ CharmWood xương cá C04

525,000 

Sàn Gỗ CharmWood

Ưu điểm của sàn gỗ này:

Tiêu chuẩn bề mặt AC4 chống trầy xước, chống mài mòn, chống bạc màu, chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh. Cốt gỗ sạch HDF mật độ cao chống chịu nước tốt, an toàn cho sức khoẻ của người sử dụng. Chống mối mọt, chống ngấm nước, chống cháy lan. Đa dạng màu vân gỗ, thoải mái lựa chọn. Sản xuất tại Việt Nam sử dụng công nghệ tiên tiến của Đức, giá thành rẻ hơn so với hầu hết các loại sàn công nghiệp khác.
Sàn gỗ CharmWood xương cá C03
Deal
2 năm ago

Sàn gỗ CharmWood xương cá C03

525,000 

Sàn Gỗ CharmWood

Ưu điểm của sàn gỗ này:

Tiêu chuẩn bề mặt AC4 chống trầy xước, chống mài mòn, chống bạc màu, chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh. Cốt gỗ sạch HDF mật độ cao chống chịu nước tốt, an toàn cho sức khoẻ của người sử dụng. Chống mối mọt, chống ngấm nước, chống cháy lan. Đa dạng màu vân gỗ, thoải mái lựa chọn. Sản xuất tại Việt Nam sử dụng công nghệ tiên tiến của Đức, giá thành rẻ hơn so với hầu hết các loại sàn công nghiệp khác.
Sàn gỗ CharmWood xương cá C02
Deal
2 năm ago

Sàn gỗ CharmWood xương cá C02

525,000 

Sàn Gỗ CharmWood

Ưu điểm của sàn gỗ này:

Tiêu chuẩn bề mặt AC4 chống trầy xước, chống mài mòn, chống bạc màu, chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh. Cốt gỗ sạch HDF mật độ cao chống chịu nước tốt, an toàn cho sức khoẻ của người sử dụng. Chống mối mọt, chống ngấm nước, chống cháy lan. Đa dạng màu vân gỗ, thoải mái lựa chọn. Sản xuất tại Việt Nam sử dụng công nghệ tiên tiến của Đức, giá thành rẻ hơn so với hầu hết các loại sàn công nghiệp khác.
Sàn gỗ CharmWood xương cá C01
Deal
2 năm ago

Sàn gỗ CharmWood xương cá C01

525,000 

Sàn Gỗ CharmWood

Ưu điểm của sàn gỗ này:

Tiêu chuẩn bề mặt AC4 chống trầy xước, chống mài mòn, chống bạc màu, chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh. Cốt gỗ sạch HDF mật độ cao chống chịu nước tốt, an toàn cho sức khoẻ của người sử dụng. Chống mối mọt, chống ngấm nước, chống cháy lan. Đa dạng màu vân gỗ, thoải mái lựa chọn. Sản xuất tại Việt Nam sử dụng công nghệ tiên tiến của Đức, giá thành rẻ hơn so với hầu hết các loại sàn công nghiệp khác.
Sàn gỗ CharmWood cốt trắng S3121
Deal
2 năm ago

Sàn gỗ CharmWood cốt trắng S3121

365,000 

Sàn Gỗ CharmWood

Ưu điểm của sàn gỗ này:

Tiêu chuẩn bề mặt AC4 chống trầy xước, chống mài mòn, chống bạc màu, chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh. Cốt gỗ sạch HDF mật độ cao chống chịu nước tốt, an toàn cho sức khoẻ của người sử dụng. Chống mối mọt, chống ngấm nước, chống cháy lan. Đa dạng màu vân gỗ, thoải mái lựa chọn. Sản xuất tại Việt Nam sử dụng công nghệ tiên tiến của Đức, giá thành rẻ hơn so với hầu hết các loại sàn công nghiệp khác.
Sàn gỗ CharmWood cốt trắng S1801
Deal
2 năm ago

Sàn gỗ CharmWood cốt trắng S1801

365,000 

Sàn Gỗ CharmWood

Ưu điểm của sàn gỗ này:

Tiêu chuẩn bề mặt AC4 chống trầy xước, chống mài mòn, chống bạc màu, chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh. Cốt gỗ sạch HDF mật độ cao chống chịu nước tốt, an toàn cho sức khoẻ của người sử dụng. Chống mối mọt, chống ngấm nước, chống cháy lan. Đa dạng màu vân gỗ, thoải mái lựa chọn. Sản xuất tại Việt Nam sử dụng công nghệ tiên tiến của Đức, giá thành rẻ hơn so với hầu hết các loại sàn công nghiệp khác.
Sàn gỗ CharmWood cốt trắng S1703
Deal
2 năm ago

Sàn gỗ CharmWood cốt trắng S1703

365,000 

Sàn Gỗ CharmWood

Ưu điểm của sàn gỗ này:

Tiêu chuẩn bề mặt AC4 chống trầy xước, chống mài mòn, chống bạc màu, chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh. Cốt gỗ sạch HDF mật độ cao chống chịu nước tốt, an toàn cho sức khoẻ của người sử dụng. Chống mối mọt, chống ngấm nước, chống cháy lan. Đa dạng màu vân gỗ, thoải mái lựa chọn. Sản xuất tại Việt Nam sử dụng công nghệ tiên tiến của Đức, giá thành rẻ hơn so với hầu hết các loại sàn công nghiệp khác.
Sàn gỗ CharmWood cốt trắng S1601
Deal
2 năm ago

Sàn gỗ CharmWood cốt trắng S1601

365,000 

Sàn Gỗ CharmWood

Ưu điểm của sàn gỗ này:

Tiêu chuẩn bề mặt AC4 chống trầy xước, chống mài mòn, chống bạc màu, chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh. Cốt gỗ sạch HDF mật độ cao chống chịu nước tốt, an toàn cho sức khoẻ của người sử dụng. Chống mối mọt, chống ngấm nước, chống cháy lan. Đa dạng màu vân gỗ, thoải mái lựa chọn. Sản xuất tại Việt Nam sử dụng công nghệ tiên tiến của Đức, giá thành rẻ hơn so với hầu hết các loại sàn công nghiệp khác.
Sàn gỗ CharmWood cốt trắng S1215
Deal
2 năm ago

Sàn gỗ CharmWood cốt trắng S1215

365,000 

Sàn Gỗ CharmWood

Ưu điểm của sàn gỗ này:

Tiêu chuẩn bề mặt AC4 chống trầy xước, chống mài mòn, chống bạc màu, chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh. Cốt gỗ sạch HDF mật độ cao chống chịu nước tốt, an toàn cho sức khoẻ của người sử dụng. Chống mối mọt, chống ngấm nước, chống cháy lan. Đa dạng màu vân gỗ, thoải mái lựa chọn. Sản xuất tại Việt Nam sử dụng công nghệ tiên tiến của Đức, giá thành rẻ hơn so với hầu hết các loại sàn công nghiệp khác.
Sàn gỗ CharmWood cốt trắng S0746
Deal
2 năm ago

Sàn gỗ CharmWood cốt trắng S0746

365,000 

Sàn Gỗ CharmWood

Ưu điểm của sàn gỗ này:

Tiêu chuẩn bề mặt AC4 chống trầy xước, chống mài mòn, chống bạc màu, chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh. Cốt gỗ sạch HDF mật độ cao chống chịu nước tốt, an toàn cho sức khoẻ của người sử dụng. Chống mối mọt, chống ngấm nước, chống cháy lan. Đa dạng màu vân gỗ, thoải mái lựa chọn. Sản xuất tại Việt Nam sử dụng công nghệ tiên tiến của Đức, giá thành rẻ hơn so với hầu hết các loại sàn công nghiệp khác.
Sàn gỗ CharmWood cốt trắng S0123
Deal
2 năm ago

Sàn gỗ CharmWood cốt trắng S0123

365,000 

Sàn Gỗ CharmWood

Ưu điểm của sàn gỗ này:

Tiêu chuẩn bề mặt AC4 chống trầy xước, chống mài mòn, chống bạc màu, chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh. Cốt gỗ sạch HDF mật độ cao chống chịu nước tốt, an toàn cho sức khoẻ của người sử dụng. Chống mối mọt, chống ngấm nước, chống cháy lan. Đa dạng màu vân gỗ, thoải mái lựa chọn. Sản xuất tại Việt Nam sử dụng công nghệ tiên tiến của Đức, giá thành rẻ hơn so với hầu hết các loại sàn công nghiệp khác.
Sàn gỗ CharmWood bản lớn K986
Deal
2 năm ago

Sàn gỗ CharmWood bản lớn K986

295,000 

Sàn Gỗ CharmWood

Ưu điểm của sàn gỗ này:

Tiêu chuẩn bề mặt AC4 chống trầy xước, chống mài mòn, chống bạc màu, chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh. Cốt gỗ sạch HDF mật độ cao chống chịu nước tốt, an toàn cho sức khoẻ của người sử dụng. Chống mối mọt, chống ngấm nước, chống cháy lan. Đa dạng màu vân gỗ, thoải mái lựa chọn. Sản xuất tại Việt Nam sử dụng công nghệ tiên tiến của Đức, giá thành rẻ hơn so với hầu hết các loại sàn công nghiệp khác.
Sàn gỗ CharmWood bản lớn K985
Deal
2 năm ago

Sàn gỗ CharmWood bản lớn K985

295,000 

Sàn Gỗ CharmWood

Ưu điểm của sàn gỗ này:

Tiêu chuẩn bề mặt AC4 chống trầy xước, chống mài mòn, chống bạc màu, chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh. Cốt gỗ sạch HDF mật độ cao chống chịu nước tốt, an toàn cho sức khoẻ của người sử dụng. Chống mối mọt, chống ngấm nước, chống cháy lan. Đa dạng màu vân gỗ, thoải mái lựa chọn. Sản xuất tại Việt Nam sử dụng công nghệ tiên tiến của Đức, giá thành rẻ hơn so với hầu hết các loại sàn công nghiệp khác.
Sàn gỗ CharmWood bản lớn K984
Deal
2 năm ago

Sàn gỗ CharmWood bản lớn K984

295,000 

Sàn Gỗ CharmWood

Ưu điểm của sàn gỗ này:

Tiêu chuẩn bề mặt AC4 chống trầy xước, chống mài mòn, chống bạc màu, chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh. Cốt gỗ sạch HDF mật độ cao chống chịu nước tốt, an toàn cho sức khoẻ của người sử dụng. Chống mối mọt, chống ngấm nước, chống cháy lan. Đa dạng màu vân gỗ, thoải mái lựa chọn. Sản xuất tại Việt Nam sử dụng công nghệ tiên tiến của Đức, giá thành rẻ hơn so với hầu hết các loại sàn công nghiệp khác.
Sàn gỗ CharmWood bản lớn K983
Deal
2 năm ago

Sàn gỗ CharmWood bản lớn K983

295,000 

Sàn Gỗ CharmWood

Ưu điểm của sàn gỗ này:

Tiêu chuẩn bề mặt AC4 chống trầy xước, chống mài mòn, chống bạc màu, chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh. Cốt gỗ sạch HDF mật độ cao chống chịu nước tốt, an toàn cho sức khoẻ của người sử dụng. Chống mối mọt, chống ngấm nước, chống cháy lan. Đa dạng màu vân gỗ, thoải mái lựa chọn. Sản xuất tại Việt Nam sử dụng công nghệ tiên tiến của Đức, giá thành rẻ hơn so với hầu hết các loại sàn công nghiệp khác.
Sàn gỗ CharmWood bản lớn K982
Deal
2 năm ago

Sàn gỗ CharmWood bản lớn K982

295,000 

Sàn Gỗ CharmWood

Ưu điểm của sàn gỗ này:

Tiêu chuẩn bề mặt AC4 chống trầy xước, chống mài mòn, chống bạc màu, chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh. Cốt gỗ sạch HDF mật độ cao chống chịu nước tốt, an toàn cho sức khoẻ của người sử dụng. Chống mối mọt, chống ngấm nước, chống cháy lan. Đa dạng màu vân gỗ, thoải mái lựa chọn. Sản xuất tại Việt Nam sử dụng công nghệ tiên tiến của Đức, giá thành rẻ hơn so với hầu hết các loại sàn công nghiệp khác.
Sàn gỗ CharmWood bản lớn K981
Deal
2 năm ago

Sàn gỗ CharmWood bản lớn K981

295,000 

Sàn Gỗ CharmWood

Ưu điểm của sàn gỗ này:

Tiêu chuẩn bề mặt AC4 chống trầy xước, chống mài mòn, chống bạc màu, chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh. Cốt gỗ sạch HDF mật độ cao chống chịu nước tốt, an toàn cho sức khoẻ của người sử dụng. Chống mối mọt, chống ngấm nước, chống cháy lan. Đa dạng màu vân gỗ, thoải mái lựa chọn. Sản xuất tại Việt Nam sử dụng công nghệ tiên tiến của Đức, giá thành rẻ hơn so với hầu hết các loại sàn công nghiệp khác.
Sàn gỗ CharmWood bản nhỏ E866
Deal
2 năm ago

Sàn gỗ CharmWood bản nhỏ E866

295,000 

Sàn Gỗ CharmWood bản nhỏ E866

Ưu điểm của sàn gỗ này:

Tiêu chuẩn bề mặt AC4 chống trầy xước, chống mài mòn, chống bạc màu, chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh. Cốt gỗ sạch HDF mật độ cao chống chịu nước tốt, an toàn cho sức khoẻ của người sử dụng. Chống mối mọt, chống ngấm nước, chống cháy lan. Đa dạng màu vân gỗ, thoải mái lựa chọn. Sản xuất tại Việt Nam sử dụng công nghệ tiên tiến của Đức, giá thành rẻ hơn so với hầu hết các loại sàn công nghiệp khác.
Sàn gỗ CharmWood bản nhỏ E865
Deal
2 năm ago

Sàn gỗ CharmWood bản nhỏ E865

295,000 

Sàn Gỗ CharmWood bản nhỏ E865

Ưu điểm của sàn gỗ này:

Tiêu chuẩn bề mặt AC4 chống trầy xước, chống mài mòn, chống bạc màu, chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh. Cốt gỗ sạch HDF mật độ cao chống chịu nước tốt, an toàn cho sức khoẻ của người sử dụng. Chống mối mọt, chống ngấm nước, chống cháy lan. Đa dạng màu vân gỗ, thoải mái lựa chọn. Sản xuất tại Việt Nam sử dụng công nghệ tiên tiến của Đức, giá thành rẻ hơn so với hầu hết các loại sàn công nghiệp khác.
Sàn gỗ CharmWood bản nhỏ E864
Deal
2 năm ago

Sàn gỗ CharmWood bản nhỏ E864

295,000 

Sàn Gỗ CharmWood bản nhỏ E864

Ưu điểm của sàn gỗ này:

Tiêu chuẩn bề mặt AC4 chống trầy xước, chống mài mòn, chống bạc màu, chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh. Cốt gỗ sạch HDF mật độ cao chống chịu nước tốt, an toàn cho sức khoẻ của người sử dụng. Chống mối mọt, chống ngấm nước, chống cháy lan. Đa dạng màu vân gỗ, thoải mái lựa chọn. Sản xuất tại Việt Nam sử dụng công nghệ tiên tiến của Đức, giá thành rẻ hơn so với hầu hết các loại sàn công nghiệp khác.
Sàn gỗ CharmWood bản nhỏ E863
Deal
2 năm ago

Sàn gỗ CharmWood bản nhỏ E863

295,000 

Sàn Gỗ CharmWood bản nhỏ E863

Ưu điểm của sàn gỗ này:

Tiêu chuẩn bề mặt AC4 chống trầy xước, chống mài mòn, chống bạc màu, chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh. Cốt gỗ sạch HDF mật độ cao chống chịu nước tốt, an toàn cho sức khoẻ của người sử dụng. Chống mối mọt, chống ngấm nước, chống cháy lan. Đa dạng màu vân gỗ, thoải mái lựa chọn. Sản xuất tại Việt Nam sử dụng công nghệ tiên tiến của Đức, giá thành rẻ hơn so với hầu hết các loại sàn công nghiệp khác.
Sàn gỗ CharmWood bản nhỏ E862
Deal
2 năm ago

Sàn gỗ CharmWood bản nhỏ E862

295,000 

Sàn Gỗ CharmWood bản nhỏ E862

Ưu điểm của sàn gỗ này:

Tiêu chuẩn bề mặt AC4 chống trầy xước, chống mài mòn, chống bạc màu, chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh. Cốt gỗ sạch HDF mật độ cao chống chịu nước tốt, an toàn cho sức khoẻ của người sử dụng. Chống mối mọt, chống ngấm nước, chống cháy lan. Đa dạng màu vân gỗ, thoải mái lựa chọn. Sản xuất tại Việt Nam sử dụng công nghệ tiên tiến của Đức, giá thành rẻ hơn so với hầu hết các loại sàn công nghiệp khác.
Sàn gỗ CharmWood bản nhỏ E861
Deal
2 năm ago

Sàn gỗ CharmWood bản nhỏ E861

295,000 

Sàn Gỗ CharmWood bản nhỏ E861

Ưu điểm của sàn gỗ này:

Tiêu chuẩn bề mặt AC4 chống trầy xước, chống mài mòn, chống bạc màu, chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh. Cốt gỗ sạch HDF mật độ cao chống chịu nước tốt, an toàn cho sức khoẻ của người sử dụng. Chống mối mọt, chống ngấm nước, chống cháy lan. Đa dạng màu vân gỗ, thoải mái lựa chọn. Sản xuất tại Việt Nam sử dụng công nghệ tiên tiến của Đức, giá thành rẻ hơn so với hầu hết các loại sàn công nghiệp khác.
0919988792
Register New Account
Reset Password