Alsafloor

  • All
  • Favorite
  • Popular
  • Most rated
  • Expired
Sàn Gỗ Alsafloor 620
Deal
1 năm ago

Sàn Gỗ Alsafloor 620

495,000 

Sàn Gỗ Alsafloor 620

Ưu điểm của sàn gỗ này:

- Tiêu chuẩn bề mặt AC6 chống trầy xước, chống mài mòn, chống bạc màu, chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh. - Cốt gỗ sạch HDF-WP mật độ cao chống chịu nước tốt, an toàn cho sức khoẻ của người sử dụng. - Chống mối mọt, chống ngấm nước, chống cháy lan. - Hèm khoá 5G chốt nhựa dễ dàng lắp đặt và tháo dỡ nhiều lần.
Sàn Gỗ Alsafloor 536
Deal
1 năm ago

Sàn Gỗ Alsafloor 536

495,000 

Sàn Gỗ Alsafloor 536

Ưu điểm của sàn gỗ này:

- Tiêu chuẩn bề mặt AC6 chống trầy xước, chống mài mòn, chống bạc màu, chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh. - Cốt gỗ sạch HDF-WP mật độ cao chống chịu nước tốt, an toàn cho sức khoẻ của người sử dụng. - Chống mối mọt, chống ngấm nước, chống cháy lan. - Hèm khoá 5G chốt nhựa dễ dàng lắp đặt và tháo dỡ nhiều lần.
Sàn Gỗ Alsafloor 518
Deal
1 năm ago

Sàn Gỗ Alsafloor 518

495,000 

Sàn Gỗ Alsafloor 518

Ưu điểm của sàn gỗ này:

- Tiêu chuẩn bề mặt AC6 chống trầy xước, chống mài mòn, chống bạc màu, chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh. - Cốt gỗ sạch HDF-WP mật độ cao chống chịu nước tốt, an toàn cho sức khoẻ của người sử dụng. - Chống mối mọt, chống ngấm nước, chống cháy lan. - Hèm khoá 5G chốt nhựa dễ dàng lắp đặt và tháo dỡ nhiều lần.
Sàn Gỗ Alsafloor 514
Deal
1 năm ago

Sàn Gỗ Alsafloor 514

495,000 

Sàn Gỗ Alsafloor 514

Ưu điểm của sàn gỗ này:

- Tiêu chuẩn bề mặt AC6 chống trầy xước, chống mài mòn, chống bạc màu, chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh. - Cốt gỗ sạch HDF-WP mật độ cao chống chịu nước tốt, an toàn cho sức khoẻ của người sử dụng. - Chống mối mọt, chống ngấm nước, chống cháy lan. - Hèm khoá 5G chốt nhựa dễ dàng lắp đặt và tháo dỡ nhiều lần.
Sàn Gỗ Alsafloor 542
Deal
1 năm ago

Sàn Gỗ Alsafloor 542

495,000 

Sàn Gỗ Alsafloor 542

Ưu điểm của sàn gỗ này:

- Tiêu chuẩn bề mặt AC6 chống trầy xước, chống mài mòn, chống bạc màu, chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh. - Cốt gỗ sạch HDF-WP mật độ cao chống chịu nước tốt, an toàn cho sức khoẻ của người sử dụng. - Chống mối mọt, chống ngấm nước, chống cháy lan. - Hèm khoá 5G chốt nhựa dễ dàng lắp đặt và tháo dỡ nhiều lần.
Sàn Gỗ Alsafloor 535
Deal
1 năm ago

Sàn Gỗ Alsafloor 535

495,000 

Sàn Gỗ Alsafloor 535

Ưu điểm của sàn gỗ này:

- Tiêu chuẩn bề mặt AC6 chống trầy xước, chống mài mòn, chống bạc màu, chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh. - Cốt gỗ sạch HDF-WP mật độ cao chống chịu nước tốt, an toàn cho sức khoẻ của người sử dụng. - Chống mối mọt, chống ngấm nước, chống cháy lan. - Hèm khoá 5G chốt nhựa dễ dàng lắp đặt và tháo dỡ nhiều lần.
Sàn Gỗ Alsafloor 471
Deal
1 năm ago

Sàn Gỗ Alsafloor 471

495,000 

Sàn Gỗ Alsafloor 471

Ưu điểm của sàn gỗ này:

- Tiêu chuẩn bề mặt AC6 chống trầy xước, chống mài mòn, chống bạc màu, chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh. - Cốt gỗ sạch HDF-WP mật độ cao chống chịu nước tốt, an toàn cho sức khoẻ của người sử dụng. - Chống mối mọt, chống ngấm nước, chống cháy lan. - Hèm khoá 5G chốt nhựa dễ dàng lắp đặt và tháo dỡ nhiều lần.
Sàn Gỗ Alsafloor 447
Deal
1 năm ago

Sàn Gỗ Alsafloor 447

495,000 

Sàn Gỗ Alsafloor 447

Ưu điểm của sàn gỗ này:

- Tiêu chuẩn bề mặt AC6 chống trầy xước, chống mài mòn, chống bạc màu, chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh. - Cốt gỗ sạch HDF-WP mật độ cao chống chịu nước tốt, an toàn cho sức khoẻ của người sử dụng. - Chống mối mọt, chống ngấm nước, chống cháy lan. - Hèm khoá 5G chốt nhựa dễ dàng lắp đặt và tháo dỡ nhiều lần.
Sàn Gỗ Alsafloor 435
Deal
1 năm ago

Sàn Gỗ Alsafloor 435

495,000 

Sàn Gỗ Alsafloor 435

Ưu điểm của sàn gỗ này:

- Tiêu chuẩn bề mặt AC6 chống trầy xước, chống mài mòn, chống bạc màu, chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh. - Cốt gỗ sạch HDF-WP mật độ cao chống chịu nước tốt, an toàn cho sức khoẻ của người sử dụng. - Chống mối mọt, chống ngấm nước, chống cháy lan. - Hèm khoá 5G chốt nhựa dễ dàng lắp đặt và tháo dỡ nhiều lần.
Sàn Gỗ Alsafloor 103
Deal
1 năm ago

Sàn Gỗ Alsafloor 103

495,000 

Sàn Gỗ Alsafloor 103

Ưu điểm của sàn gỗ này:

- Tiêu chuẩn bề mặt AC6 chống trầy xước, chống mài mòn, chống bạc màu, chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh. - Cốt gỗ sạch HDF-WP mật độ cao chống chịu nước tốt, an toàn cho sức khoẻ của người sử dụng. - Chống mối mọt, chống ngấm nước, chống cháy lan. - Hèm khoá 5G chốt nhựa dễ dàng lắp đặt và tháo dỡ nhiều lần.
0919988792
Register New Account
Reset Password